Aprobamos obras para soterrar contenedores de residuos